NYHETER

Oppstarten innkaller til generalforsamling 29. september. 

Onsdag 29. september kl. 16 avholder Oppstarten - fadderordningen ved UiT Harstad sin generalforsamling. Alle bachelor-studenter ved UiT i Harstad som har betalt semesteravgift har stemmerett på generalforsamlingen, og 1. og 2. års studenter kan stille til valg under generalforsamlingen eller registrere seg som fadder.

Saksliste:

a) Valg av ordstyrer

b) Valg av referent

c) Valg av protokollunderskrivelse

d) Godkjenning av regnskap for forrige periode

e) Beretning for Oppstarten 2021

f)  Vedtektsendringer

g) Valg av styremedlemmer

h) Eventuelt

Vedlegg til saksliste:

Regnskap 2021

Endringsforslag vedtekter

Generalforsamlingen blir på klasserom 1. Vi spanderer digg mat!

My Post (46).jpg