top of page
TRE GODE GRUNNER TIL Å BLI FADDER:
DU KNYTTER NYE KONTAKTER
Selv om du som fadder allerede har studert ved UiT i Harstad i ett eller to år, så opplever mange faddere at de utvider sitt nettverk i løpet av Oppstarten. Du blir kjent både med nye studenter og andre faddere. 

Fadderne er den viktigste brikken for å sikre en hyggelig start for de nye studentene ved UiT i Harstad. Uten fadderne hadde ikke Oppstarten eksistert!

Som fadder har du, sammen med en til to medstudenter, ansvar for å ønske en gruppe nye studenter velkommen til UiT i Harstad ved studiestart i august. 

Dere skal legge til rette for at de nye studentene blir kjent med hverandre, campus, Harstad, og selvfølgelig dere faddere. For å gjøre det, er det viktig at dere gir de nye studentene god informasjon om det som skjer, og deltar på arrangementene under Oppstarten sammen med dem. 

Det er viktig at alle føler seg velkommen og inkludert. Derfor forventer vi at de som melder seg til å være fadder kjenner seg igjen i verdiene vi synes er viktig: inkluderende, positiv, imøtekommende og evner å fremme et godt fellesskap mellom faddergruppen og studenter for øvrig. 

DU BIDRAR!

Fadderne er de nye studentenes første møte med studentlivet ved UiT i Harstad. Å få en god mottakelse fra fadderne kan ha stor betydning på hvor godt en ny student finner seg til rette.

DU FÅR DELTA PÅ MYE GØY

Som fadder deltar du naturlig nok på det som skjer i løpet av Oppstarten, sammen med de nye studentene i din faddergruppe. Du får også en rekke faddergoder, som takk for den viktige jobben du gjør. 

Fadderkurs

Vi inviterer alle faddere til fadderkurs i August.

Mer informasjon kommer! 

Fadderkontrakt og retningslinjer

Faddere under Oppstarten må akseptere fadderkontrakten og retningslinjene før registrering. Vennligst les dokumentene nøye.

Ruspolicy

Ruspolicyen for fadderukene sikter på å skape et inkluderende og trygt miljø, med fokus på aktiviteter fremfor alkohol. Vi opererer med nulltoleranse for drikkepress og ulovlige substanser. Ingen skal føle seg tvunget til å drikke alkohol. Beruset eller påvirket oppførsel er uakseptabelt, og trakassering og mobbing er ikke akseptabelt. Faddere og fadderstyrer er tilgjengelige og trygge ressurser for studentene. Alle må informeres om denne policyen, og brudd kan medføre konsekvenser som advarsler eller tap av fadderprivilegier.

Aldri OK

Oppstarten støtter kampanjen Aldri OK, som fremmer et trygt og inkluderende miljø for alle. Vi er imot seksuelle overgrep, trakassering, diskriminering og mobbing med nulltoleranse. Alle har rett til å leve, studere og jobbe i et sikkert og respektfullt miljø

Oppstarten

Studieåret 2024/2025 starter 12 August. For mer informasjon sjekk uit.no/nystudent

 

Oppstarten 2024 arrangeres kommer tilbake med dato

bottom of page