OM OPPSTARTEN

VÅRT MÅL

Vårt formål er å ta imot nye studenter ved UiT i Harstad ved starten på nytt studieår hver høst, og gi dem en god start på studietilværelsen. Det skal vi gjøre gjennom å lage et variert og innholdsrikt program, og plassere nye studenter som ønsker å være med på faddergrupper sammen med erfarne studenter.

Vi fokuserer på inkludering, raushet og respekt. 

Målsettingene våre er:

 • Tilby alle nye studenter på bachelorutdanningene, samt nye internasjonale studenter, å være med i en faddergruppe under Oppstarten.

 • Tilby studenter fra andre studier (f.eks master i økonomi og administrasjon) å være med i en faddergruppe, hvis studenter fra de aktuelle studiene har registrert seg som fadder.

 • Skape et innholdsrikt og variert program for Oppstarten.

 • Rekruttere faddere som innehar riktig motivasjon for å være med på Oppstarten.

 • Gi fadderne god opplæring og informasjon for å sikre at de er godt rustet til å ta imot de nye studentene.

 • Promotere verdier som inkludering, raushet og respekt, og fokusere på AnsvarsFull og Lykkepromille. 

FADDERSTYRET - OPPSTYRET

Oppstyret er fadderstyret for Oppstarten.

De har ansvar for å rekruttere faddere, planlegge og gjennomføre Oppstarten, og samarbeide med Samskipnaden, UiT i Harstad, Campustinget i Harstad og andre aktuelle aktører som bidrar til Oppstarten. 

Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og fadderansvarlig. 

Les mer om Oppstyret her

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
 • w-tumblr
 • w-flickr
 • w-rss
 • w-vimeo
 • w-youtube