top of page

FOR FADDERE

TRE GODE GRUNNER TIL Å BLI FADDER:
Vi starter fadderrekrutteringa for Oppstarten 2024 i januar!

Fadderne er den viktigste brikken for å sikre en hyggelig start for de nye studentene ved UiT i Harstad. Uten fadderne hadde ikke Oppstarten eksistert!


Som fadder har du, sammen med en til to medstudenter, ansvar for å ønske en gruppe nye studenter velkommen til UiT i Harstad ved studiestart i august. 

Dere skal legge til rette for at de nye studentene blir kjent med hverandre, campus, Harstad, og selvfølgelig dere faddere. For å gjøre det, er det viktig at dere gir de nye studentene god informasjon om det som skjer, og deltar på arrangementene under Oppstarten sammen med dem. 

Det er viktig at alle føler seg velkommen og inkludert. Derfor forventer vi at de som melder seg til å være fadder kjenner seg igjen i verdiene vi synes er viktig: inkluderende, positiv, imøtekommende og evner å fremme et godt fellesskap mellom faddergruppen og studenter for øvrig. 

1

DU KNYTTER NYE KONTAKTER!

Selv om du som fadder allerede har studert ved UiT i Harstad i ett eller to år, så opplever mange faddere at de utvider sitt nettverk i løpet av Oppstarten. Du blir kjent både med nye studenter og andre faddere. 

2

DU BIDRAR!

Fadderne er de nye studentenes første møte med studentlivet ved UiT i Harstad. Å få en god mottakelse fra fadderne kan ha stor betydning på hvor godt en ny student finner seg til rette.

3

DU FÅR DELTA PÅ MYE GØY!

VIKTIG INFO

Som fadder deltar du naturlig nok på det som skjer i løpet av Oppstarten, sammen med de nye studentene i din faddergruppe. Du får også en rekke faddergoder, som takk for den viktige jobben du gjør. 

Fadderkontrakt og retningslinjer

Alle som ønsker å være fadder under Oppstarten, må godta fadderkontrakten og retningslinjene for faddere, og følge disse.

Det er derfor viktig at du leser gjennom begge dokumentene før du registrerer deg. 

Oppstarten

Studieåret 2023/2024 starter 14 august. For mer informasjon sjekk uit.no/nystudent

 

Oppstarten 2023 arrangeres 14. - 20. august.

Ruspolicy og Aldri OK

Ruspolicy

Fadderukenes mål er å skape et inkluderende, artig og trygt miljø med tilknytning til universitetet, Samskipnaden og lokalmiljøet.

Deltakere og ansvarshavende er representanter for fadderukene og er forventet å oppføre seg deretter.

Under fadderukene skal fokus ligge på aktivitetene, ikke på alkohol.

Fadderukene opererer med en nulltoleranse for drikkepress og ulovlige substanser.

Ingen skal trenge å forklare hvorfor man velger å ikke innta alkohol.

Å møte opp overstadig beruset eller under påvirkning av ulovlige substanser blir ikke akseptert. Trakassering, mobbing eller truende oppførsel hører ikke hjemme ved universitetet.

Faddere og fadderstyrer skal være trygge plattformer for studentene, og skal være tilgjengelige ved behov.

Styrene og fadderne har felles ansvar for å informere og spre denne policyen til alle deltakere, i tillegg til å opplyse om rådgivningstjenester og tilbud til de som trenger det.

Brudd på denne policyen kan medføre advarsler, utestengelse eller tap av fadderprivilegier.

Aldri OK

Oppstarten støtter kampanjen Aldri OK.

Det betyr at vi støtter målutsagnet "Alle har rett til å leve, studere og jobbe i et trygt og inkluderende miljø. Ingen skal oppleve misbruk, trakassering eller noen form for overgrep. Vi ønsker et trygt campus og en trygg by".

Oppstarten har nulltoleranse for seksuelle overgrep, trakassering, diskriminering og mobbing. 

FADDERGODER

Det vil komme oppdatering på faddergoder når de er klare! 

Fadderkurs

Vi inviterer alle faddere til fadderkurs i juni.

Mer informasjon kommer! 

bottom of page