top of page

NYHETER

Oppstarten innkaller til generalforsamling 23. november.

Onsdag 23. novmeber kl. 18 avholder Oppstarten - fadderordningen ved UiT Harstad sin generalforsamling. Alle bachelor-studenter ved UiT i Harstad som har betalt semesteravgift har stemmerett på generalforsamlingen, og 1. og 2. års studenter kan stille til valg under generalforsamlingen.

På generalforsamlingen velger vi nytt styre for 2023. Vi trenger leder, nestleder, fadderansvarlig, markedsføringsansvarlig og økonomiansvarlig. Vi håper aktuelle kandidater stiller til valg! 

Saksliste:

a) Valg av ordstyrer

b) Valg av referent

c) Valg av protokollunderskrivelse

d) Godkjenning av regnskap for 2022

e) Beretning for Oppstarten 2022

f)  Vedtektsendringer

g) Valg av styremedlemmer

h) Eventuelt

Sakspapirer

Regnskap 2022

Vedtekter

Generalforsamlingen avholdes på Ludo Bar & Scene. Det blir servert pizza! 

My project-1 (21).jpg
bottom of page